Utbildning kränkande särbehandling

Vi på Good Decision erbjuder utbildning för att förhindra kränkande särbehandling såsom mobbning, utfrysning, trakasserier och förolämpningar på arbetsplatsen. Dessa beteenden orsakar en dålig arbetsmiljö som i sin tur skapar ohälsa bland medarbetarna, vilket i värsta fall leder till arbetsrelaterade sjukdomar och sjukskrivningar.

Sedan Arbetsmiljöverket kom med en ny föreskrift för organisatorisk och social arbetsmiljö 2015 är det numera ett måste för alla arbetsgivare att ha rutiner för hur man arbetar mot kränkande särbehandling. Alla organisationer ser olika ut med olika förutsättningar och därför är det viktigt att utbilda inom området, samt viktigt att ta fram en policy efter hur ert företag fungerar.

Det kan vi hjälpa er med.

Konsekvenser av kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling får konsekvenser på både individnivå och organisationsnivå, som bland annat:

  • Sjukfrånvaro
  • Sämre resultat
  • Svårigheter att samarbeta
  • Högre stressnivåer
  • Minskad effektivitet och produktivitet
  • Fysisk ohälsa

Hur hjälper vi er?

Det är alla arbetsgivares skyldighet att upprätthålla en policy eller rutiner för hur man ska arbeta mot kränkande särbehandling, men utan rätt kunskap eller utbildning är det svårt att veta hur man ska utforma detta.utbildning kränkande särbehandling

Vi på Good Decision har utvecklat ett spel som syftar till att hjälpa arbetsgivare och anställda att göra verklighet av de riktlinjer som finns gällande att motverka kränkande särbehandling. Spelet utbildar, tydliggör och synliggör problemet, samt kommer med förslag på konkreta åtgärder att ta med in i arbetslivets vardag.

Ta kontakt med oss

Vi arbetar alltid med fokus på individen och vet att samarbete och delaktighet utvecklar organisationen. Samarbete och delaktighet minskar risken för olika sorters kränkande särbehandling. Vårt spel ger rätt utbildning och gör riktlinjer till verklighet, vilket ger en långsiktig och god arbetsmiljö i organisationen.

Vill du veta mer eller behöver du hjälp att komma igång? Tveka inte att kontakta oss på Good Decision, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

Behöver ni hjälp att förebygga stress och ohälsa på er arbetsplats?

Kontakta oss!

Share This