Vi får människor att prestera bättre tillsammans

Good Decision har lång erfarenhet av att arbeta med utveckling av organisationer och företag. Med vår beprövade metod hjälper vi ledningsgrupper, chefer och medarbetare att ta bra beslut med utgångspunkt från styrande direktiv, värdegrund och policys. 

Det vill säga strategiarbete med effekt på både kort och lång sikt där människor på arbetsplatsen växer och presterar bättre tillsammans, för ökad effektivitet och lönsamhet.

Vi genomför effektiva omställningsprogram/organisationsförändringar, där vi mäter effektiviteten inte minst i HR-arbetet. Basen i allt förändringsarbete är verksamhetens långsiktiga strategi och en kultur där omtanke och delaktighet skapar de bästa förutsättningarna.

Våra kompetenser är retorik, pedagogik, sociologi, psykologi och strategi.

Värdelösa värdeord – Inte alls!

Ta del av våra erfarenheter i vårt kunskapsbrev här.

Feedback ett vinnande koncept! Att med små medel skapa engagemang i hela organisationen.

Läs här om ett av våra framgångsrika kundcase.

Så här tycker våra kunder

Kontakta oss

Förnyelse, nyfikenhet och visualisering
– tre viktiga områden som ligger till grund i vårt arbete

Förnyelse

Förnyelse i små steg, varje dag, där uppföljning, feedback och reflektion sker kontinuerligt. Det handlar om att förnya tankarna kring omvärlden, kundernas och medarbetarnas förväntningar och mindre om att göra helt nya saker.

Nyfikenhet

Vi människor är fantastiska och unika. Vi lär oss på många olika sätt och vårt uppdrag är att väcka nyfikenheten i var och en. Vi vill visa på möjligheter så att intresset väcks till liv – så att nyfikenheten driver oss till att ställa frågor och sedan söka svaren.

Visualisering

Idag har vi fantastiska möjligheter att synliggöra vad vi upplever och vart vi är på väg. Detta genom sociala medier, färg och form och mängder med nya material som förhöjer syn och känslointrycken. Vi kan på mer underhållande sätt stimulera nyfikenhet kopplat till de styrande direktiven som till exempel vision, värdegrund, policys och varumärke.