Låt oss prata om det-spelet

Låt oss hjälpa dig med ett verktyg som effektiviserar arbetet mot risken för kränkningar, hot och trakasserier på din arbetsplats. Vi vet sedan tidigare att vårt verktyg har effekt. Vi har mångårig erfarenhet av att arbeta med de svåraste frågorna som antikorruption, etiska dilemman och förändringsproblematik. Låt oss prata om det-spelet öppnar för samtal, reflektion och ökad kunskap.

Trycket kommer att öka från medarbetare och omvärld att du som arbetsgivare hanterar besvärliga situationer. Hur har vi det hos oss egentligen? Hur ska vi säkerställa att människor inte utsätts för kränkningar, trakasserier och hot? Det är uppenbart att lagstiftning och policydokument inte räckt till för att garantera en jämställd och fredad arbetsmiljö.

Samtidigt upplevs samtalsklimatet av många som upprört, uppskruvat och polariserat. Hur närmar man sig känsliga ämnen? Och vad kan göras som inte prövats redan tidigare?

Vi har ett konkret förslag
Låt oss prata om det-spelet är en katalysator till nya insikter och nödvändiga beteendeförändringar i en organisation. Här får samtalet och diskussionen en ram som ger utrymme till alla individer, åsikter och tankar. Diskussionerna utgår från fiktiva situationer som kan uppkomma på vilken arbetsplats som helst. Under spelets gång får deltagarna ökad kunskap om vad som gäller enligt lag och enligt organisations övriga styrande dokument.

Resultatet blir medarbetare som känner en ökad trygghet att prata om ämnet och att stoppa oönskade beteenden. Resultatet ger också dig som arbetsgivare viktig kunskap om hur det står till på din arbetsplats just nu. På längre sikt hindrar vi nya kränkningar, trakasserier och ohälsa på arbetsplatsen.

De olika delarna i spelet gör att deltagarna:

  • Tränar sig i att lyssna på signaler och utveckla en feedback-kultur
  • Får faktakunskap, bl a från AFS 2015:4
  • Får ta ställning i olika situationer
  • Skapar diskussioner om ämnet och konkreta förbättringsåtgärder

Har du som chef utmaningar med stress och ohälsa på arbetsplatsen?

Kontakta oss!

Share This