Feedback game

Forskningsstudier visar att en av de viktigaste faktorerna för att medarbetare ska känna sig bekräftade är just återkoppling och feedback.

Vi på Good Decision har jobbat med feedback i över 20 år och vi är eniga med forskarna om att feedback är någonting som kräver träning – både när det gäller att ge och ta emot feedback.

Träna feedback i en trygg miljö

Som en del av vårt arbete inom organisationsutveckling och för att stärka individer i att kommunicera med varandra, har vi tagit fram detta spelverktyg – Feedback Game. Vi tränar människor i att både ge och ta emot feedback på ett positivt och tryggt sätt. 

Spelformen innebär:
  • Tydliga kopplingar till er organisation/företag/arbetslag
  • Träna på att ge och ta emot feedback
  • Aktiviteter kopplade till både arbete och fritid
  • Konkreta tankesätt och metoder
  • Ett roligt sätt att träna feedback med dina kollegor!

Spelet är en del av ett koncept där det ingår en föreläsning och en sammanfattning/reflektion.

Erbjudande

Genomförande under 3-4 timmar. Grupper om 3-4 personer.

Pris: 12 000 kr samt 200 kr per person.
Eventuella resor och frakter tillkommer. Priser exkl moms.

 

Feedbackspelet var både lärorikt och roligt. Mycket skratt och tankeväckande.

Behöver arbetslaget bli bättre på feedback?

Kontakta oss och berätta mer om era utmaningar!

Share This