Feedback game

Forskningsstudier visar att en av de viktigaste faktorerna för att medarbetare ska känna sig bekräftade är just återkoppling och feedback.

Vi på Good Decision har jobbat med feedback i över 40 år och vi är eniga med forskarna om att feedback är någonting som kräver träning – både när det gäller att ge och ta emot feedback.

Träna feedback i en trygg miljö

Som en del av vårt arbete inom organisationsutveckling och för att stärka individer i att kommunicera med varandra, har vi tagit fram detta spelverktyg – Feedback Game. Vi tränar människor i att både ge och ta emot feedback på ett positivt och tryggt sätt.

Spelformen innebär:
  • Tydliga kopplingar till er organisation/företag/arbetslag
  • Träna på att ge och ta emot feedback
  • Aktiviteter kopplade till både arbete och fritid
  • Konkreta tankesätt och metoder
  • Ett roligt sätt att träna feedback med dina kollegor!

Spelet är en del av ett koncept där det ingår en föreläsning och en sammanfattning/reflektion.

Feedbackspelet var både lärorikt och roligt. Mycket skratt och tankeväckande.

Behöver arbetslaget bli bättre på feedback?

Kontakta oss och berätta mer om era utmaningar!

Share This