+46 60 121030 hello@gooddecision.eu

Några av våra referenser

 

”Ett smidigt och lekfullt sätt att göra alla delaktiga”

energimyndigheten_kontakt1Med över 100 nyanställda på ett år, behövde Energimyndigheten ett effektivt sätt att nå ut med sitt värdegrundsarbete i organisationen. Valet föll på Bra Beslut-spelet från Good Decision.

– Spelet fick ett väldigt positivt mottagande och resultatet blev långt över min förväntan, säger Andres Muld, dåvarande generaldirektör för Energimyndigheten.
Men inledningsvis var han tveksam till metoden.
– Jag trodde att det skulle kräva mycket tid och arbete från ledningsgruppen, men så var det inte alls. Spelet visade sig vara ett smidigt och lekfullt sätt att göra alla i organisationen delaktiga i våra styrdokument, säger Andres Muld.

Andres Muld, tidigare GD
Energimyndigheten

”Lustfyllt, kreativt och tillåtande”

Karin Lindblom, kommunikatör på Energimyndigheten, hörde talas om Bra Beslut-spelet vid ett seminarium. Hon fastnade för spelets möjligheter att arbeta med konkreta frågor rörande myndighetens värderingar och kultur.
– Vad händer till exempel om ekonomi står mot kvalitet? Hur ska vi tänka då? Såna frågor kunde vi jobba med för att konkretisera våra styrande dokument, säger Karin Lindblom.
Spelet utmanade medarbetarna med situationer som prövade myndighetens regelverk med syfte att skapa förståelse och samsyn om styrdokumenten.
– I en osäker organisation blir man lätt ängslig, man stämmer av allt i flera led vilket gör arbetet väldigt ineffektivt. Det ville vi komma ifrån och spelet erbjöd ett lustfyllt, kreativt och tillåtande sätt att diskutera, säger Karin Lindblom.
Energimyndigheten använde spelet vid sin årliga ”Energimyndighetsdag”.
– Det är alltid några som är missnöjda med aktiviteterna på en personaldag, men det här spelet gick faktiskt hem hos alla. Det är ett kanonroligt sätt att ta till sig regelverk, säger Ulrika Kärrvall, HR-specialist på Energimyndigheten.
Spelformen i sig skapade engagemang och en hälsosam tävlingsinriktning bland medarbetarna, enligt Karin Lindblom.
– Och allt dokumenteras bra med den här metoden, så vi kan enkelt gå tillbaka till materialet för att arbeta vidare, säger hon.

Karin Lindblom, Kommunikatör
Energimyndigheten

Ulrika Kärrvall, HR-specialist
Energimyndigheten

”Spelformen leder till delaktighet”

Samarbete är bästa vägen mot goda resultat. Det visade sig än en gång när Good Decision genomförde sitt kunskapsspel om nya arbetsmiljöregler tillsammans med Emhart Glass.

Roligt, intressant och lärorikt. Så lät omdömet från cheferna på Emhart Glass efter utbildningen. Inför lät det annorlunda.
– En rubrik som ”nya regler för organisatorisk och social arbetsmiljö” fick inte direkt våra tekniska chefer att jubla. De såg framför sig någon som bara skulle stå och prata till en presentation, men så jobbar inte Good Decision. Spelformen var jättekul och tilltalade alla, säger Elisabeth Nordberg, vd & personaldirektör på Emhart Glass.
Kombinationen av kunskapsfrågor och verklighetsbaserade situationer gav givande diskussioner och stimulerade till samarbete.
– I vissa spelmoment var vi tvingade enas, vilket naturligt leder till delaktighet. Alla får motivera sina svar och vara med och diskutera. Det gjorde att vi både lärde oss fakta om de nya riktlinjerna och en hel del
om varandra och vår organisation, säger Elisabeth Nordberg.
Nu går Emhart Glass vidare med att göra handlingsplaner för varje avdelning, för att se vad som kan förbättras ytterligare i arbetsmiljön.
– Utbildningsdagen var mycket uppskattad och gav oss en ordentlig skjuts i rätt riktning, säger Elisabeth Nordberg.

Elisabeth Nordberg, VD & personaldirektör
Emhart Glass

”Banbrytande sätt att lära”

Kunskapsspelet gav Permascand ett nytt sätt att prata om arbetsmiljö.

– Jag är imponerad över hur Good Decision kan göra ett spel om ett så pass tungt ämne och locka fram lusten att lära och att diskutera, säger Anita Thorén, HR-manager på Permascand.
Spelet, som varvar kunskapsfrågor med vardagliga situationer för deltagarna att ta ställning till, gav svar på arbetsmiljörelaterade frågor som många chefer grunnar på. Och för Anita Thorén var processledningen från Good Decision en nyckel.
– Jens Sångberg har stor kompetens inom området och en förmåga att engagera gruppen och utveckla tankar, säger hon.
Deltagarna lämnade genomgående goda omdömen efter utbildningen. Anita Thorén framhåller spelformen och kallar pedagogiken genial.
– Jag har deltagit i många utbildningar inom olika organisationer genom åren och det här är banbrytande, säger hon.

Anita Thorén, HR-manager
Permascand

”Erfarenhetsutbyte mellan företag”

När Permobil skulle vidareutbilda sina chefer gällande Arbetsmiljöverkets nya regler för organisatorisk och social arbetsmiljö gjorde man det tillsammans med två andra industriföretag. – På så sätt kunde vi dra nytta av varandras erfarenheter, säger Isabella Rönnqvist, HR Business Partner på Permobil.

Permobil, Emhart Glass och Permascand genomförde tillsammans ett kunskapsspel under ledning av Jens Sångberg från Good Decision. Ambitionen var att få medarbetarna engagerade istället för att passivt försöka ta in fakta från en föreläsare.
– Spelformen gjorde att alla fick komma till tals och det kom många förslag från deltagarna. Det var mycket inspirerande och gör att formatet känns väldigt pedagogiskt, säger Isabella Rönnqvist.
Hon är övertygad om att en utbildning blir mer effektiv när alla deltar aktivt, inte minst när formen dessutom inbjuder till att gemensamt hitta konkreta lösningar för arbetsplatsen.
– Situationerna i spelet gör att deltagarna får träna inför att de eventuellt ställs inför liknande frågor i vardagen. Det tror jag är nyttigt, säger Isabella Rönnqvist.
Att genomföra en utbildning tillsammans med andra företag ser hon som positivt.
– Ett företag kan ha kommit längre inom ett visst område, ett annat företag inom ett annat. Det gör det väldigt givande att utbyta erfarenheter på det här sättet, säger Isabella Rönnqvist.

Isabella Rönnqvist, HR Business Partner
Permobil

”Konkreta verktyg hjälper Norrporten”
norrporten_asaFastighetsbolaget Norrporten har använt Bra Beslut-spelet vid två tillfällen. Först för att fånga in och formulera en värdegrund i företaget. Sedan för att sprida policydokument om uppförandekod och etiska dilemman.

– I och med att spelet är så konkret, det finns spelregler och det finns en början och ett slut, så knyts arbetet ihop på ett bra sätt, säger Åsa Hansson.
Hon värdesätter möjligheten att anpassa spelet efter det egna företaget och dess aktuella behov.
– Ett av våra värdeord är ”initiativ” och vår version av spelet premierade därför medarbetare som tog initiativ. Vi fick med Norrportens dna och själ i spelet, säger Åsa Hansson.
Det är viktigt att värdegrund och uppförandekod har en koppling till vardagen på Norrporten, oavsett var man jobbar i verksamheten. Spelet har fungerat som ett sätt att göra den kopplingen, genom att det bygger på situationer som uppstår i vardagen och får deltagarna att fundera över hur man löser dem på bästa sätt.
– Det händer något i rummet när vi använder Bra Beslut-spelet. Vi får snabbt igång ett samtal i hela organisationen och arbetet känns spännande, säger Åsa Hansson.

Åsa Hansson, Kommunikationschef
Fastighetsaktiebolaget Norrporten

”En framgångssaga i Finland”
talent-vectia_tuomoTuomo Tiilikainen kom i kontakt med Bra Beslut-spelet när han arbetade på Loomis i Finland, där han var ansvarig för att implementera värdegrundsarbetet som Loomis genomförde internationellt tillsammans med Good Decision. I dag jobbar han på konsultföretaget Talent Vectia i Espoo i Finland.

Sedan två år tillbaka erbjuder Talent Vectia Bra Beslut-spelet till sina kunder.
– Det är en framgångssaga! Våra kunder är nöjda och visar väldigt goda resultat, säger Tuomo Tiilikainen.
Han ser spelet som ett verktyg för att skapa dialog mellan medarbetare och avdelningar om praktiskt taget vad som helst inom en organisation.
– För att undvika konflikter måste man ha en fungerande dialog och det bästa sättet för att skapa dialog är att göra det runt verkliga exempel, som i Bra Beslut-spelet, säger Tuomo Tiilikainen.
Att spelet dessutom är samarbetsbaserat tycker han snabbar på förändringsprocesser.
– Alla jobbar ihop och medarbetarna kommer i rätt ”mindset” för att kunna nå företagets mål, säger Tuomo Tiilikainen.

Tuomo Tiilikainen, Konsult
Talent Vectia

”Mer än själva processen”
ovik_kontakt1En turbulent tid med förlustår och omorganiseringar gjorde att Övik Energi behövde hitta ett sätt att svetsa ihop företaget.

– Det var en jobbig period för oss. Vi insåg att vi behövde göra något gällande våra värderingar och hur vi arbetar med varandra inom organisationen, säger Kristina Säfsten, vd Övik Energi.
Kristina fick tips om Good Decision från en kompis på ett annat företag. Sedan dess har Övik Energi vid flera tillfällen arbetat med Stefan Zell på Good Decision när det gäller teambuilding och ledarskapsfrågor.
– Stefan är uppskattad i alla led, bland både medarbetare och chefer. Han ställer krav och får oss att arbeta åt rätt håll, säger Kristina Säfsten.
Just nu har en intern arbetsgrupp ansvar för att driva på värdegrundsarbetet i vardagen.
– Man kan aldrig sluta göra såna här saker, men man kan inte ha ett projekt som pågår hela tiden heller. Vi håller därför igång arbetet på egen hand mellan insatserna tillsammans med Good Decision, säger Kristina Säfsten.
Hon framhåller att det finns flera poänger med arbetet.
– Det är förstås viktigt att vi kommer fram till saker om företagets värdegrund, men själva processen ger också mycket. Vi får tillfälle att träffas i ett annat sammanhang och bättre förstå våra kollegor och vad vi förväntar oss av varandra, säger Kristina Säfsten.

Kristina Säfsten, VD
Övik Energi

 

”Samsyn inom hela företaget” ovik_kontakt2

En effektivare, enklare och tryggare vardag på jobbet. Det var målet när Övik Energi började arbeta tillsammans med Good Decision.

– Vi jobbade fram en värdegrund. Först avdelningsvis, sedan tillsammans i hela företaget och till sist i blandade grupper, säger Katrin Sundström, personalchef på Övik Energi.
Arbetssättet gav ringar på vattnet.
– Många tyckte att det var intressant och stimulerande att diskutera och jämföra erfarenheter med arbetskamrater som man inte träffar dagligen. Det gav en samsyn inom hela företaget, säger Katrin Sundström.
Nu är utmaningen att hålla värdegrundsarbetet aktuellt och levande.
– Utbildningen skapade bra förutsättningar för att arbeta vidare med värdegrunden. Nu tar vi upp frågorna då och då på våra vanliga möten, säger Katrin Sundström.

Katrin Sundström, Personalchef
Övik Energi

Share This