There is nothing to show here!
Slider with alias "undersida" not found.

Policy för kränkande särbehandling

Vi på Good Decision kan hjälpa er att upprätta en policy för kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Enligt Arbetsmiljöverkets nya föreskrift, AFS 2015:4, som började gälla i mars 2016 är det numera varje arbetsgivare och chefs ansvar att upprätta en policy mot kränkande särbehandling.

Policyn för kränkande särbehandling ska på ett tydligt sätt göra klart att sådant beteende är oacceptabelt, samt innehålla rutiner och riktlinjer för hur kränkande särbehandling ska förebyggas och hanteras.

Konsekvenser av kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling är ett begrepp som innefattar flera olika oacceptabla händelser som skapar ohälsa på arbetsplatsen, och som i första hand drabbar individen.

Det kan handla om till exempel mobbning, förtal, trakasserier, förolämpningar, kritiserande inför andra och förföljelse. Förutom individen påverkar det även på organisationsnivå och orsakar:

  • Stress och ångest
  • Svårigheter att samarbeta
  • Sjukskrivningar
  • Minskad effektivitet och produktivitet på arbetsplatsen
  • Sämre resultat

Att ta fram en policy mot kränkande särbehandling

Hur policyn ska se ut är upp till varje arbetsgivare att fastställa. Varje organisation fungerar och ser olika ut och därför behöver policyn anpassas för att fungera så bra som möjligt på företaget.

Huvudsaken är att den är förståelig för alla på arbetsplatsen och tydligt visar vilka skyldigheter och ansvar som finns att ta hänsyn till.

Så kan vi på Good Decision hjälpa er

policy kränkande särbehandling upprättaVi på Good Decision har utvecklat ett pedagogiskt spel som ska hjälpa företag och organisationer att fatta rätt beslut kopplat till de regler som finns. Rent konkret innebär det ett bättre samarbete mellan arbetsgivare och anställda, samt förslag på konkreta åtgärder att ta till.

Syftet är att synliggöra och åtgärda risker för ohälsa och olycksfall kopplat till kränkande särbehandling. Tveka inte att kontakta oss om du vill använda spelet i din organisation. Vi berättar gärna mer om hur vi arbetar och vad vi kan hjälpa er med. Varmt välkommen till Good Decision!

Behöver ni hjälp att förebygga stress och ohälsa på er arbetsplats?

Kontakta oss!

Share This