Konsekvenser av en ohälsosam arbetsbelastning

Ohälsosam arbetsbelastning kan leda till stora konsekvenser på både individ-, organisations-, och samhällsnivå. Det har varit en stor ökning av anmälda arbetssjukdomar de senaste åren och är idag en av samhällets största utmaningar.

Därför är det viktigt att förebygga problem med för hög arbetsbelastning innan det går så långt som till sjukskrivning för den anställde. God hälsa bland medarbetarna är en grundförutsättning för en välmående organisation som levererar framgångsrika resultat.

Konsekvenserna av en ohälsosam arbetsbelastning kan bland annat leda till:

  • Stress och utbrändhet
  • Ångest och depression
  • Samarbetsproblem
  • Kränkande särbehandling
  • Sjukskrivning

Förebygg ohälsosam arbetsbelastning

På Good Decision arbetar vi specifikt med att hjälpa företag att fatta rätt beslut och att jobba med arbetsmiljöfrågor på ett enkelt, aktivt och lustfyllt sätt.

2015 kom nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket i syfte att minska problem med ohälsa, kränkande särbehandling och ohälsosam arbetsbelastning på arbetsplatsen. I samband med de nya reglerna utvecklade vi ett pedagogiskt spel för att göra det enkelt för organisationer att fatta rätt beslut kopplat till de värdegrunder och den policy som finns.

För att aktivt kunna arbeta med att förebygga ohälsosam arbetsbelastning krävs utbildning och med hjälp av spelet blir riktlinjerna lätta att ta till sig och även att leva efter.

Lag och utbildning för att motverka ohälsosam arbetsbelastning

Ohälsosam arbetsbelastning drabbar individen, men av orsaker som ofta sker på grund av arbetsgivarens agerande. Det är svårt att veta hur man ska motverka problemen utan rätt utbildning och kunskap kring vad som orsakar ohälsa och vad man ska göra åt det.

Vi på Good Decision arbetar för att göra det tydligt och synligt vad företag och organisationer förväntas göra i syfte att motverka ohälsosam arbetsbelastning och jobbar med att utbilda kring bland annat arbetstider, arbetsbelastning, kränkande särbehandling och konflikter.

Om oss på Good Decision

Idén om Good Decision uppstod i samband med ett utvecklingsarbete med en ledningsgrupp, där ägaren inte var helt nöjd med de beslut som fattats bland ledare och medarbetare.

Vår ambition är att få företag att förstå vad som får medarbetare att må bra och att utbilda i hur man kan motverka ohälsosam arbetsbelastning med systematiska och aktiva åtgärder. Vi utgår alltid från individen med fokus på de styrande direktiven.

När du behöver en expert på ohälsosam arbetsbelastning är det alltså oss du ska vända dig till. Vi är erfarna och kunniga och har utvecklat ett arbetssätt där alla kommer till tals.

I det långa loppet innebär det att alla, såväl ledare och medarbetare som ägare, kan vara nöjda och trygga med hur besluten tas och vad de grundar sig i. Ett företag med välmående anställda är ett framgångsrikt företag.

Kontakta oss

Genom åren har vi haft många nöjda kunder bland både företag, organisationer och myndigheter och du kan ta del av några referenser här på vår hemsida.

Vi berättar gärna mer om oss och vad vi kan göra på din arbetsplats för att motverka ohälsosam arbetsbelastning – tveka inte på att ta kontakt med oss. Välkommen till Good Decision.

Behöver ni hjälp att förebygga stress och ohälsa på er arbetsplats?

Kontakta oss!

Share This