Motverka kränkande särbehandling

Att motverka kränkande särbehandling i verksamheten är ett måste för en välfungerande organisation med glada och välmående medarbetare.

I september 2015 kom Arbetsmiljöverket med en ny föreskrift angående organisatorisk och social arbetsmiljö som säger att alla arbetsgivare måste ha rutiner för hur man arbetar för att motverka kränkande särbehandling på er verksamhet. Det finns ingen färdig policy för hur man ska arbeta då alla arbetsplatser ser olika ut, och därför är det varje arbetsgivares ansvar att upprätta rutiner för hur man ska arbeta.

Vad är kränkande särbehandling?

Kränkande särbehandling är ett samlingsbegrepp för olika sorters oacceptabla beteenden, såsom:

  • Mobbning
  • Att medvetet frysa ut någon
  • Trakasserier
  • Förföljelse av olika slag
  • Förtal
  • Att förolämpa eller kritisera någon inför andra

Dessa beteenden leder till en ohälsosam arbetsmiljö vilket idag är ett växande samhällsproblem.

Företag som drabbas av arbetsrelaterade sjukdomar och sjukskrivningar har sämre förutsättningar att utvecklas och nå de uppsatta målen. Därför är det viktigt att aktivt arbeta med att motverka kränkande särbehandling.

Hur kan vi hjälpa till för att motverka?motverka kränkande särbehandling

Det är av högsta vikt att ta fram en policy med ett språk och en utformning som gör att alla på företaget känner igen sig i den. Vi på Good Decision utvecklade ett pedagogiskt spel i samband med att Arbetsmiljöverket tog fram den nya föreskriften, AFS 2015:4. Spelet utbildar chefer och ledare i reglerna, och det tillhörande arbetsmaterialet möjliggör ett systematiskt arbetssätt och delaktighet bland medarbetarna i syfte att motverka att kränkningarna uppstår.

Vi hjälper företag och organisationer att fatta rätt beslut baserat på den värdegrund och policy som finns, samt att vi hjälper arbetsgivare och anställda att arbeta efter dessa. Vi hjälper er med konkreta verktyg att ta med in i vardagen under arbetsdagarna.

Kontakta oss för hjälp att motverka kränkande särbehandling

Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa er att motverka kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Hör av dig till oss så berättar vi mer om spelet och hur vi arbetar. Välkommen till Good Decision!

Behöver ni hjälp att förebygga stress och ohälsa på er arbetsplats?

Kontakta oss!

Share This