Lag kränkande särbehandling

Det är viktigt att upprätthålla lag och riktlinjer för att förhindra kränkande särbehandling. Ohälsa är ett växande samhällsproblem och konsekvenser såsom arbetsrelaterade sjukdomar kan bli många, långdragna och allvarliga.

Oftast när man talar om kränkande särbehandling är det mobbning som kommer upp som exempel, men i större drag innebär det handlingar som riktas mot en eller flera individer på ett kränkande sätt och som leder till utanförskap och ohälsa på arbetsplatsen.

Det kan exempelvis handla om:

  • Förtal
  • Kritik och förolämpning inför andra
  • Utfrysning
  • Trakasserier
  • Mobbning

Vilken lag finns gällande kränkande särbehandling?

Arbetsmiljöverket kom med en ny föreskrift för organisatorisk och social arbetsmiljö 2015. Enligt föreskriften är det varje arbetsgivares ansvar att se till att kränkande särbehandling förhindras och hanteras. Det skall också tydliggöras för organisationen att kränkande särbehandling är oacceptabelt.

Kränkande särbehandling ger konsekvenser på såväl individnivå som organisationsnivå.

Hur kan vi hjälpa er upprätthålla lag och föreskrift?Lag kränkande särbehandling

I samband med den nya föreskriften har vi på Good Decision utvecklat ett pedagogiskt spel som gör det enkelt för arbetsgivare och anställda att göra verklighet av de riktlinjer som finns. Konceptet gör det enkelt att fatta beslut utifrån den policy som finns och i det långa loppet främjar det en hälsosam arbetsmiljö där kränkande särbehandling inte accepteras.

Det är bekräftat sedan tidigare att delaktighet och samarbete skapar en bättre arbetsmiljö. Vårt spel hjälper arbetsgivare och anställda att jobba tillsammans kring de nya arbetsmiljöreglerna på ett aktivt och lustfyllt sätt med förslag på konkreta åtgärder.

Kontakta oss!

Vi har hjälpt flera stora kunder genom åren, både företag, myndigheter och organisationer.

Vill du veta mer om vad vi kan göra för dig på er arbetsplats för att se till att ni följer de lagar och föreskrifter som finns? Tveka inte att kontakta oss så berättar vi mer om hur vi arbetar.

Behöver ni hjälp att förebygga stress och ohälsa på er arbetsplats?

Kontakta oss!

Share This