There is nothing to show here!
Slider with alias "undersida" not found.

Kränkande särbehandling på arbetsplatsen

Kränkande särbehandling på arbetsplatsen är ett allvarligt problem som kan få stora konsekvenser – för individen i första hand, men även för organisationen på sikt.

Kränkande särbehandling får aldrig ska accepteras på arbetsplatsen. De som blir utsatta på jobbet kan drabbas med problem som stress, depression, ångest och sjukskrivning. Det är viktigt att det både förhindras och hanteras på rätt sätt i de fall det förekommer.

Aktivt arbete mot kränkande särbehandling på jobbet

Kränkande särbehandling är ett samlingsbegrepp och exempel på beteenden är:

  • Mobbning
  • Trakasserier
  • Utfrysning
  • Att medvetet undanhålla information som försvårar arbetet för någon
  • Förtal
  • Förolämpning och kritik inför andra
  • Förföljelse

Det är viktigt att aktivt arbeta med att förhindra kränkningarna på jobbet innan situationen går för långt.

Arbetsmiljöverket kom med en ny föreskrift som började gälla i mars 2016, vilken bland annat säger att det är varje arbetsgivares ansvar att upprätta rutiner kring hur man ska handskas med kränkande särbehandling på jobbet – hur den ska se ut är individuellt för varje arbetsplats eftersom alla organisationer ser olika ut.

Så kan ni arbeta mot kränkande särbehandling på arbetsplatsen

Här på Good Decision utvecklade vi ett pedagogiskt spel i samband med den nya föreskriften. Spelet syftar till att få anställda och arbetsgivare att arbeta tillsammans kring arbetsmiljöreglerna, och underlätta beslutsfattande kopplat till företagets policy och värdegrund.

Spelet ger förslag på konkreta åtgärder och gör det både enkelt och lustfyllt att arbeta kring frågor gällande kränkande särbehandling.

Tveka inte att kontakta oss på Good Decision om du vill veta mer om spelet, hur vi arbetar och vad vi kan göra för att få dig och dina medarbetare att må bättre på jobbet.

Behöver ni hjälp att förebygga stress och ohälsa på er arbetsplats?

Kontakta oss!

Share This