Hantera kränkande särbehandling

Att kunna hantera kränkande särbehandling på arbetsplatsen är enormt viktigt för att upprätthålla en hälsosam arbetsmiljö. Det är även avgörande för individens välmående, vilket i sin tur påverkar organisationen och de resultat man får.

Sedan Arbetsmiljöverket kom med en ny föreskrift kring organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4, är det alla arbetsgivares skyldighet att ta fram en rutiner för hur man ska hantera kränkande särbehandling på respektive arbetsplats.

Vad definieras som kränkande särbehandling?

Kränkande särbehandling är ett samlingsbegrepp på olika oacceptabla beteenden som skapar ohälsa bland medarbetarna och i organisationen.

Det kan till exempel handla om hantering av:

  • Mobbning
  • Förtal
  • Förolämpningar och kritik mot någon inför andra
  • Utfrysning
  • Att medvetet undanhålla information som försvårar någons arbete

Om detta inte hanteras så drabbar dessa beteenden i första hand individen, men påverkar också organisationen i stor utsträckning. Kränkande särbehandling leder till ohälsa på arbetsplatsen vilket försvårar organisationsutveckling och att företaget når de uppsatta målen, med andra ord är det viktigt att hantera det på rätt sätt.

Att hantera kränkande särbehandling

hantera kränkande särbehandlingI syfte att arbeta mot ohälsa relaterat till kränkande särbehandling vid arbetet är det viktigt att upprätthålla riktlinjer med rutiner som är tydliga för alla i organisationen att förstå. Eftersom alla organisationer fungerar olika bör riktlinjer och rutiner utformas därefter.

På Good Decision utvecklade vi ett pedagogiskt spel i samband med att den nya föreskriften från Arbetsmiljöverket kom. Spelet ska hjälpa anställda och arbetsgivare att samarbeta kring arbetsmiljöreglerna, vilket främjar delaktighet och samarbete – två faktorer som ökar förutsättningarna för en god arbetsmiljö.

Kontakta oss

Spelet ger rätt kunskap för att hantera kränkande särbehandling, och hjälper er att göra riktlinjerna till verklighet.  Vi vill hjälpa er till en bättre arbetshälsa.

Vill du veta mer och är intresserad av att komma igång med arbetet i din organisation? Hör av dig till oss på Good Decision så berättar vi mer om hur vi hjälper dig.

Behöver ni hjälp att förebygga stress och ohälsa på er arbetsplats?

Kontakta oss!

Share This