Föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö

I september 2015 beslutade Arbetsmiljöverket om en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö, i syfte att förebygga och hantera ohälsa.

Föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö inkluderar bland annat regler om arbetsbelastning, kränkande särbehandling och arbetstider. Brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön har tidigare orsakat stor ohälsa bland många arbetstagare i Sverige, varför miljöarbetet behöver prioriteras.

Föreskrift för att förbättra den sociala arbetsmiljön

En god arbetsmiljö är en grundförutsättning för att organisationen ska gå framåt och utvecklas. Vi på Good Decision utvecklade i samband med den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljöett pedagogiskt spel som syftar till att hjälpa organisationer och företag att fatta rätt beslut, baserat på den policy som finns.

Fördelar med spelet:

  • Leder till konkreta aktiviteter
  • Gör det enkelt och roligt att arbeta efter reglerna
  • Underlättar beslutsfattande
  • Bidrar till samarbete och delaktighet

Om oss – Good Decision

Vi på Good Decision har genom åren haft många nöjda kunder, både bland företag och myndigheter. Vi har utvecklat ett arbetssätt där alla kommer till tals och vill göra de styrande direktiven synliga i vardagen.

Rent konkret innebär det att både ägare, ledare och medarbetare kan känna sig trygga med hur besluten tas inom organisationen.

Kontakta oss

Good Decision har full koll på den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö. Vi vet hur er organisation kan utvecklas och må bättre, vilket leder till bättre och mer lönsamma resultat i längden.

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur vi arbetar med föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö, och hur vi kan få er organisation att fungera och må bättre.

Behöver ni hjälp att förebygga stress och ohälsa på er arbetsplats?

Kontakta oss!

Share This