Ett nytt kunskapsspel hjälper arbetsgivare och anställda att samarbeta kring de nya arbetsmiljöreglerna som började gälla den 31 mars.

– Vårt arbetssätt gör riktlinjer till verklighet via delaktighet, säger Jens Sångberg, Concept Manager på Good Decision.

I månadsskiftet presenterade Arbetsmiljöverket nya regler för organisatorisk och social arbetsmiljö. Nu lanserar Good Decision ett nytt kunskapsspel som hjälper företag och organisationer att göra verklighet av riktlinjerna.

– Vårt spel och hela vårt arbetssätt bygger på samarbete, så vi är jätteglada för att de nya reglerna betonar vikten av delaktighet. Det är den bästa vägen mot goda resultat i all form av organisationsutveckling, säger Jens Sångberg, på Good Decision.

Kunskapsspelet ger chefer och ledare möjlighet att tillsammans med sina medarbetare jobba med arbetsmiljöfrågor på ett aktivt och lustfyllt sätt. Syftet är att synliggöra och åtgärda risker för ohälsa och olycksfall. Metoden ger stöd för mål, uppföljning och dokumentation.

– Spelet leder naturligt till konkreta aktiviteter att ta med in i vardagen på jobbet, både för arbetsgivare och arbetstagare, säger Jens Sångberg.

Arbetsmiljöverket om de nya reglerna: 

”En av samhällets utmaningar är den stora ökningen av antalet anmälda arbetssjukdomar på grund av bland annat för hög arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet. Men vi kan alla vara en del av lösningen och förebygga att ohälsa uppstår på våra arbetsplatser. Därför har Arbetsmiljöverket i samråd med arbetsmarknadens parter tagit fram föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Föreskrifterna börjar att gälla från och med den 31 mars 2016.”

https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/utmaningen/

Share This