+46 60 12 10 30 hello@gooddecision.eu

Deltagarkommentar:

”Från mina medarbetare har ni fått mycket fin feedback! Jag är också väldigt nöjd och detta kommer att hjälpa oss framåt. Tack!” 

Anders Elgenäs, bankchef

Med vår metod gör vi det teoretiskt svåra enkelt i praktiken!

Vi på Good Decision arbetar med organisationsutveckling. I projektform, med positiv energi hjälper vi ledningsgrupper, chefer och medarbetare att fatta bra beslut med utgångspunkt från deras styrande direktiv, värdegrund och policys. Med vår beprövade metod skapar vi kundanpassade pedagogiska spelverktyg för att förmedla viktiga budskap på ett roligt och engagerande sätt.

Låt oss prata om det-spelet

Minska risken för ohälsa och sjukskrivningar

Anpassat Good Decision game

Träna feedback i en trygg miljö

Så här tycker våra kunder

Kontakta oss