+46 60 12 10 30 hello@gooddecision.eu

# Låt oss prata om det-spelet

Låt oss hjälpa dig med ett verktyg som effektiviserar arbetet mot risken för kränkningar, hot och trakasserier på din arbetsplats. Vi vet sedan tidigare att vårt verktyg har effekt. Vi har mångårig erfarenhet av att arbeta med de svåraste frågorna som antikorruption, etiska dilemman och förändringsproblematik. Låt oss prata om det-spelet öppnar för samtal, reflektion och ökad kunskap.

Alla pratar om det just nu. Världens Metoo-upprop dominerar samtalet i nyhets- och sociala medier, i våra hem och inte minst på våra arbetsplatser. Känslor av ilska, sorg och besvikelser väller över oss i takt med nya berättelser och avslöjanden.
Trycket kommer att öka från medarbetare och omvärld att du som arbetsgivare hanterar situationen. Hur har vi det hos oss egentligen? Hur ska vi säkerställa att människor inte utsätts för kränkningar, trakasserier och hot? Det är uppenbart att lagstiftning och policydokument inte räckt till för att garantera en jämställd och fredad arbetsmiljö.
Samtidigt upplevs samtalsklimatet av många som upprört, uppskruvat och polariserat. Hur närmar man sig detta känsliga ämne? Och vad kan göras som inte prövats redan tidigare?

Vi har ett konkret förslag.

Vårt dokumenterat effektiva verktyg Låt oss prata om det-spelet är en katalysator till nya insikter och nödvändiga beteendeförändringar i en organisation. Med spelet i centrum får samtalet och diskussionen en ram som ger utrymme till alla individer, åsikter och tankar. Diskussionerna utgår från fiktiva situationer som kan uppkomma på vilken arbetsplats som helst. Under spelets gång får deltagarna ökad kunskap om vad som gäller enligt lag och enligt organisations övriga styrande dokument.
Resultatet blir medarbetare som känner en ökad trygghet att prata om ämnet och att stoppa oönskade beteenden. Resultatet ger också dig som arbetsgivare viktig kunskap om hur det står till på din arbetsplats just nu. På längre sikt hindrar vi nya kränkningar, trakasserier och ohälsa på arbetsplatsen.

De olika delarna i spelet gör att deltagarna:

  • Tränar sig i att lyssna på signaler och utveckla en feedback-kultur
  • Får faktakunskap, bl a från AFS 2015:4
  • Får ta ställning i olika situationer
  • Skapar diskussioner om ämnet och konkreta förbättringsåtgärder
Behöver ni hjälp att förebygga stress och ohälsa på er arbetsplats?

Kontakta oss!

Share This

På denna webbplats används cookies som gör att öka funktionaliteten. mer information

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Här får du information om hur cookies används på polisens webbplats. Du behöver tillåta lagring av cookies på din dator för att kunna använda polisens webbplats på det sätt vi avsett. Cookies används för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. Om du inte tillåter cookies kommer du att få en sämre användarupplevelse och du kan inte använda tjänsten fullt ut.

Stäng