+46 60 12 10 30 hello@gooddecision.eu

Må bättre genom att minska risken för ohälsa och kränkningar

Ett av våra största och svåraste utmaningar i samhället är de ökade sjukskrivningstalen både inom offentlig och privat sektor. I spelet ”OSA – att få alla att må bättre” utgår vi från Arbetsmiljöverkets riktlinjer för att förebygga och hantera ohälsa, arbetsbelastning och kränkande särbehandling.

Vårt sätt att arbeta med detta har visat sig vara mycket framgångsrikt. På extremt kort tid ger spelformen ökad kunskap hos både chefer, skyddsombud, tjänstemän och medarbetare. Dessutom har vi roligt i ett annars ganska faktabaserat och känsligt ämne. 

Ett praktiskt och konkret arbetsmaterial

Förutom spelet ingår ett praktiskt arbetsmaterial i form av en plansch med tillhörande PostIt-lappar för åtgärd, aktiviteter och risker, som du eller ni i arbetsgruppen formar till konkreta åtgärder på ett tydligt sätt. Helt i linje med Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Detta för att till minsta möjliga insats men med största möjliga effekt och att snabbt få alla att må bättre.

Fördelar med spelet:
  • Leder till konkreta aktiviteter och åtgärder
  • Synliggör och åtgärdar risker för ohälsa
  • Gör det enkelt och roligt att arbeta efter reglerna
  • Bidrar till samarbete, dialog och delaktighet
  • Ger stöd för mål, uppföljning och dokumentation

Konceptet uppfyller Arbetsmiljöverkets AFS 2015:4 och ligger i linje med Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM.

Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö har två huvudområden:
  • Hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning
  • Hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling

Föreskriften inkluderar bland annat regler om systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. 

Good Decision är av AFA godkänd utbildare.

 

 

Kontakta mig så berättar jag mer ingående hur arbetet går till och vilka positiva effekter vi sett.

Jens Sångberg

Share This

På denna webbplats används cookies som gör att öka funktionaliteten. mer information

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Här får du information om hur cookies används på polisens webbplats. Du behöver tillåta lagring av cookies på din dator för att kunna använda polisens webbplats på det sätt vi avsett. Cookies används för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. Om du inte tillåter cookies kommer du att få en sämre användarupplevelse och du kan inte använda tjänsten fullt ut.

Stäng