+46 60 12 10 30 hello@gooddecision.eu

Ett anpassat Good Decision game

 

I över 30 år har vi på Good Decision arbetat med organisationsutveckling och förändringsledning. I nästan lika många år har vi designat skräddarsydda spel till företag, organisationer och myndigheter, det vill säga vi anpassar helt efter kundens grafiska profil, fokusområden och värdegrund.

Spelform för olika syften
  • Implementering av styrande direktiv, visioner och värdeord/värdegrund
  • Förankra och/eller förändra kultur och uppförandekoder
  • Tydliggöra varumärken
  • Arbeta med medarbetarskapsfrågor
  • Arbeta med chefs- och ledarskapsfrågor
  • Implementering av organisationsförändringar

Syftet med spelen är att förtydliga och förmedla viktiga budskap på ett engagerande och roligt sätt. Spelen lever sedan vidare i organisationerna och fortsätter att utbilda och engagera människor, chefer och medarbetare.

Spelen och dess innehåll är direkt förankrade i ledningen och i organisationens styrande direktiv. Saknar er organisation tydliga direktiv och styrdokument hjälper vi gärna till att ta fram dessa.

 

Spelet visade sig vara ett smidigt och lekfullt sätt att göra alla i organisationen delaktiga i våra styrdokument.

– Andres Muld, fd GD, Energimyndigheten

Är ni intresserad av ett anpassat spel?

Tveka inte att kontakta oss, så berättar vi mer!

Två exempel på utmaningar:

Spel som redskap för att förankra varumärke och strategi

Tillsammans med Loomis har vi arbetat med Good Decision game för att i första hand tydliggöra varumärket genom den grafiska profilen, deras värderingar och uppförande kod. Uppdraget omfattade alla 20.000 medarbetare i 20 länder. Resultatet av detta arbete blev så framgångsrikt och positivt att vi tillsammans med Loomis skapade ytterligare ett spel, ”Vi tillsammans”. Syftet med det andra spelet var att fördjupa arbetet med värdeorden och de övriga styrande direktiven. Detta arbete har stärkt Loomis varumärke vilket framgår i Loomis årsberättelse.

Ett gemensamt dokumenterat ledarskap

Hos Länsförsäkringar Jämtland har vi tillsammans med deras affärs- och gruppchefer format en gemensam bild över hur vi ser på ledarskapet. Arbetet sträckte sig över två år och omfattade bland annat konkreta redskap som vi använde i teoretiska situationer. I tiden mellan processträffarna formade gruppcheferna egna initiativ och förslag, där de styrande direktiven (så som kärnvärden och närhetsprinciper) användes som grund för hur de valde att agera. Arbetet formades slutligen till ett Good Decision game som alla medarbetare spelade och där resultatet gav insikter och förslag till åtgärder.

Share This

På denna webbplats används cookies som gör att öka funktionaliteten. mer information

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Här får du information om hur cookies används på polisens webbplats. Du behöver tillåta lagring av cookies på din dator för att kunna använda polisens webbplats på det sätt vi avsett. Cookies används för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. Om du inte tillåter cookies kommer du att få en sämre användarupplevelse och du kan inte använda tjänsten fullt ut.

Stäng