+46 60 121030 hello@gooddecision.eu

Det är viktigt med medarbetarmätningar

Under juni månad bad vi våra kunder svara på en kort undersökning om hur man upplever medarbetarmätningar i sitt arbete. Ett stort tack till alla ni som engagerade er. Sammantaget av de 70 svar vi fått in, kan man tydligt se att många önskar kortare mätningar för att...
Delaktighet för bättre arbetsmiljö

Delaktighet för bättre arbetsmiljö

Ett nytt kunskapsspel hjälper arbetsgivare och anställda att samarbeta kring de nya arbetsmiljöreglerna som började gälla den 31 mars. – Vårt arbetssätt gör riktlinjer till verklighet via delaktighet, säger Jens Sångberg, Concept Manager på Good Decision. I...