+46 60 121030 hello@gooddecision.eu
Participation for a better work environment

Participation for a better work environment

A new skills game is helping employers and employees to co-operate on new regulations to do with the work environment, which came into force on 31st March 2016. “Our approach turns guidelines into reality through involvement,” says Jens Sångberg, Concept Manager at...
Participation for a better work environment

Delaktighet för bättre arbetsmiljö

Ett nytt kunskapsspel hjälper arbetsgivare och anställda att samarbeta kring de nya arbetsmiljöreglerna som började gälla den 31 mars. – Vårt arbetssätt gör riktlinjer till verklighet via delaktighet, säger Jens Sångberg, Concept Manager på Good Decision. I...