+46 60 121030 hello@gooddecision.eu

Det är viktigt med medarbetarmätningar

Under juni månad bad vi våra kunder svara på en kort undersökning om hur man upplever medarbetarmätningar i sitt arbete. Ett stort tack till alla ni som engagerade er. Sammantaget av de 70 svar vi fått in, kan man tydligt se att många önskar kortare mätningar för att...