+46 60 12 10 30 hello@gooddecision.eu

Motverka och förebygg kränkande särbehandling på jobbet

Kränkande särbehandling, såsom mobbning eller utfrysning, är oacceptabelt enligt de nya föreskrifterna från Arbetsmiljöverket gällande organisatorisk och social arbetsmiljö. Enligt dessa föreskrifter ska alla arbetsgivare ha rutiner för hur man förebygger och motverkar kränkande särbehandling på arbetsplatsen.

Alla organisationer och företag fungerar olika och därför bör rutinerna utformas därefter. Det är dock varje arbetsgivares ansvar att upprätta regler och policys för hur man ska motverka och förebygga kränkande särbehandling, något som kan vara problematiskt utan rätt slags utbildning. För att reglerna ska följas är det viktigt att se till att policyns språk och utformning utförs på ett tydligt och förståeligt sätt.

Vad är kränkande särbehandling?

Kränkande särbehandling är ett samlingsbegrepp för en rad oacceptabla typer av beteenden. Några exempel på dessa är:

  • Förtal
  • Medvetet förolämpa någon
  • Medvetet frysa ut någon
  • Att kritisera eller förlöjliga någon inför andra
  • Förföljelse
  • Medvetet undanhålla viktig information relaterad till arbetet, som försvårar någons arbete
  • Trakasserier

Problemet med kränkande särbehandling på jobbet

Kränkande särbehandling drabbar i första hand individen, men beror aldrig enbart på en enskild individ. Oftast finns orsakerna att härleda till organisationen, och på arbetsplatser med god arbetsmiljö finns sällan fall av kränkande särbehandling.

Dessa typer av beteenden leder till ohälsa på arbetsplatsen och medarbetare som inte mår bra. Det orsakar problem med arbetsrelaterade sjukdomar och sjukskrivningar vilket i sin tur påverkar organisationens förutsättningar för att leverera framgångsrika resultat. Därför är det viktigt att aktivt motverka och förebygga kränkande särbehandling, för att på så sätt kunna få en bättre arbetsplats där det förhindras att detta sker.

Lag och policy för att motverka

Enligt Arbetsmiljöverket föreskrifter angående organisatorisk och social arbetsmiljö från 2015 är det varje arbetsgivares ansvar att se till att kränkande särbehandling förebyggs och motverkas. Det skall också tydliggöras för organisationen att kränkande särbehandling är oacceptabelt.

För att lag och policy ska kunna efterföljas behöver den vara tydlig för alla medarbetare att förstå vad som definierar kränkande särbehandling och syftet med den upprättade policyn. För att underlätta detta har vi på Good Decision utvecklat ett spel som syftar till att hjälpa och utbilda företag och organisationer att fatta rätt beslut, baserat på de bindande reglerna som Arbetsmiljöverket tagit fram.Kränkande särbehandling

Att ta rätt beslut är viktigt, men det är inte alltid självklart att veta vad som är rätt beslut att ta för att de anställda och organisationen på jobbet ska må bra. Spelet ger en bra utbildning och hjälper ledare och medarbetare att arbeta kring arbetsmiljöregler samt underlättar möjligheten att göra verklighet av de riktlinjer som finns, tack vare konkreta åtgärder.

Om oss på Good Decision

I vårt arbete utgår vi alltid från individen, med fokus på organisationens styrande direktiv. Vi vill att alla ska kunna känna sig inkluderade och delaktiga i de beslut som tas och vi vet att delaktighet och samarbete är en förutsättning för en trivsam och hälsosam arbetsmiljö.

Vi gör det enkelt att se och tydliggöra problemen och vi som jobbar här är erfarna med stor kunnighet, och arbetar alltid långsiktigt för att på bästa sätt kunna förebygga och motverka.

Kontakta oss!

Vi har genom åren haft många nöjda kunder, både myndigheter, organisationer och stora företag, från vilka referenser finns att ta del av här på vår hemsida.

Vill du bli en av dem? Börja med att kontakta oss, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er att arbeta förebyggande mot kränkande särbehandling och andra faktorer som påverkar arbetsmiljön på jobbet negativt. Vi vill skapa en enkel och tydlig väg mot en god arbetsmiljö med välmående medarbetare, där ni har upprättat en tydlig och lättförståelig policy.

Behöver ni hjälp att förebygga stress och ohälsa på er arbetsplats?

Kontakta oss!

Share This

På denna webbplats används cookies som gör att öka funktionaliteten. mer information

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Här får du information om hur cookies används på polisens webbplats. Du behöver tillåta lagring av cookies på din dator för att kunna använda polisens webbplats på det sätt vi avsett. Cookies används för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. Om du inte tillåter cookies kommer du att få en sämre användarupplevelse och du kan inte använda tjänsten fullt ut.

Stäng