+46 60 12 10 30 hello@gooddecision.eu

Vår
ambition

dark_blue

Med fokus i organisationens styrande direktiv utgår vi från individen. Vår ambition är att alla ska uppleva att man fattar bra beslut, att få känna sig framgångsrika och kompetenta. Bra beslut för kunden, organisationen, arbetslaget och jaget. Att man med stärkt självkänsla kan ta sig an utmaningar med stimulans och glädje. Vilket leder till ökad effektivitet och lönsamhet.

För att lyckas med detta bygger vår teori på tre områden som tillsammans skapar bästa möjliga förutsättning:

Förnyelse

Förnyelse tar inte mycket tid – men över tiden tid. Förnyelse i små steg varje dag där uppföljning, feedback och reflektion sker kontinuerligt. Det handlar mer om att förnya tankarna kring omvärlden, kundernas och medarbetarnas förväntningar och mindre om att göra helt nya saker.

Nyfikenhet

Vi människor är fantastiska och unika. Vi lär oss på flera olika sätt och vi kan bära med oss kunskapen i generationer. Skulle vi inte kunna det hade vi fortfarande tillbringat våra liv i skogen, som våra nära släktingar aporna gör och som de gjort i miljoner år. Vårt uppdrag är att väcka sökaren i var och en, att visa på möjligheter så att intresset väcks till liv och nyfikenheten driver oss till att ställa frågor och sedan söka svaren.

Visualisering

I dag har vi fantastiska möjligheter att synliggöra vad vi upplever och vart vi är på väg. Detta genom sociala medier, färg och form och mängder med nya material som förhöjer syn- och känslointrycken. Vi kan på mer underhållande sätt stimulera nyfikenhet kopplat till de styrande direktiven som till exempel vision, mission, värdegrund, policys och varumärke.

Just nu:

Det är viktigt med medarbetarmätningar

Under juni månad bad vi våra kunder svara på en kort undersökning om hur man upplever medarbetarmätningar i sitt arbete. Ett stort tack till alla ni som engagerade er. Sammantaget av de 70 svar vi fått in, kan man tydligt se att många önskar kortare mätningar för att...

läs mer

Delaktighet för bättre arbetsmiljö

Ett nytt kunskapsspel hjälper arbetsgivare och anställda att samarbeta kring de nya arbetsmiljöreglerna som började gälla den 31 mars. – Vårt arbetssätt gör riktlinjer till verklighet via delaktighet, säger Jens Sångberg, Concept Manager på Good Decision. I...

läs mer

På denna webbplats används cookies som gör att öka funktionaliteten. mer information

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Här får du information om hur cookies används på polisens webbplats. Du behöver tillåta lagring av cookies på din dator för att kunna använda polisens webbplats på det sätt vi avsett. Cookies används för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. Om du inte tillåter cookies kommer du att få en sämre användarupplevelse och du kan inte använda tjänsten fullt ut.

Stäng